Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren

Ontwerpend leren confronteert leerlingen met een probleem of situatie die ze moeten oplossen. Na het verkennen van de context, verzamelen ze ideeën voor mogelijke oplossingen. Daaruit selecteren ze de beste mogelijkheden.
In het bèta-onderwijs (techniek, natuurkunde etc) kom je dit veel tegen. Takaro maakt ontwerpend en onderzoekend leren mogelijk voor het vak muziek.

Componeren

Experimenteren met en onderzoeken van geluid zijn al vormen van componeren. Vanuit de grondslag dat je bij leerlingen aansluit bij wat ze al kunnen, en van daaruit betekenis geeft aan geluid en structuur, geloven wij dat muziek meer betekenis krijgt. Dat wordt onderstreept door het onderzoek van Hogenes, van Ooers, Diekstra en Sklad (2015), waaruit blijkt dat componeren van muziek tot een significant hogere betrokkenheid leidt bij muziekonderwijs.

Bron
Hogenes, M., Van Oers, B., Diekstra, R.F.W., & Sklad. M. (2015). The effects of music composition as classroom activity on engagement in music education and academic and music achievement: A quasi-experimental study. International Journal of Music Education,