Scroll Top

Leerdoelen en -effecten

Achtergrond

Graag vertellen wij je meer over de achtergrond en verantwoording van Takaro.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Takaro maakt ontwerpend en onderzoekend leren mogelijk binnen het vak muziek. Takaro vraagt de leerling om zelf op onderzoek te gaan naar mogelijkheden. De leerling ontwerpt zijn eigen muziek, binnen de context van Takaro.

Taxonomie van Bloom

Takaro daagt leerlingen uit in hogere orde denkopdrachten, zoals beschreven door onderwijspsycholoog Samuel Bloom. Iedere Takaro is opgebouwd uit de fases ‘Ontdek’, ‘Creëer’ en ‘Laat je horen’. Deze fases zijn gekoppeld aan analyseren, evalueren, en creëren.

Spelen met geluid

Procesgerichte didactiek

Takaro draagt bij aan vormend en procesgericht werken. Procesgerichte didactiek beschrijft de balans en samenhang tussen de rol van de leerkracht en de leerling in het onderwijsproces. Takaro helpt leerkrachten bij de invulling van hun rol. Iedere Takaro bevat een overzichtelijke lesbrief. Zodat leerling een zelfstandig, verdiepend en onderzoekend proces kan doorlopen.

21e eeuwse vaardigheden

Takaro draagt bij aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en kan als concrete invulling dienen van deze doelstellingen. Creatief denken, kritisch denken en probleemoplossend denken worden iedere Takaro gevraagd van de leerling.

Hoorspel

Leerpsychologie

De onderwijstheorieën ‘Zone van naaste ontwikkeling’ van Vygotsky en de ‘Meervoudige intelligenties’ van Gardner liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van Takaro. De persoonlijke (leer)eigenschappen van leerlingen bepalen de kwaliteit van het proces en resultaat. Takaro geeft aan alle kinderen ruimte om betekenis te geven aan het vak muziek.

Kerndoelen

Takaro draagt bij aan het behalen van de kerndoelen 54, 55 en 56 uit het huidige curriculum. Dit zijn de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarnaast is Takaro voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen binnen de totstandkoming van een nieuw curriculum in het basisonderwijs.

Takaro ook voor jouw basisschool? Meld je vandaag nog aan!