Scroll Top

Taxonomie van Bloom

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom vormt één van de fundamenten voor het ontwerp van Takaro. De taxonomie is een model om doelstellingen te formuleren van het leerproces. Je gebruikt het model om te bepalen welk eindgedrag je wilt bereiken. De drie hogere orde denkniveaus zijn terug te vinden in Takaro:

Analyseren

Takaro confronteert de leerling met een context, zonder daarbij een gewenst resultaat te benoemen. De Takaro is input voor de leerling, om vervolgens zelf verder aan de slag te gaan. Mogelijk kan in de Takaro een bepaalde vaardigheid worden voorgedaan ter inspiratie. Bijvoorbeeld dat je met een drinkbeker ook een ritme kunt maken.
De denkniveaus ‘begrijpen en toepassen’ worden impliciet aangesproken. Daarnaast vraagt een Takaro om het (opnieuw) analyseren van een bepaald voorwerp of situatie.

Vragen die leerlingen zichzelf stellen tijdens het maken van een Takaro:

  • Welke voorwerpen kan ik gebruiken?
  • Welke geluiden kan ik maken?
  • Welke verschillende geluiden hoor ik?
Evalueren

Evalueren gebeurt bij iedere fase, in iedere Takaro. Voortdurend reflecteren en evalueren de leerlingen hun volgende stap. De leerkracht kan de leerlingen hierbij helpen. Aan het slot van iedere Takaro laten leerlingen hun resultaat horen. Een Takaro is afgerond als je daar met de hele klas op reflecteert en evalueert.

Vragen die leerlingen zichzelf stellen tijdens het maken van een Takaro:

  • Welke geluiden vind ik passend bij deze Takaro?
  • Welke keuzes had ik nog meer kunnen maken?
  • Hoe onderbouw ik mijn keuze?
  • Kan ik vertellen waarom ik hiervoor kies?
Creëren

Als hoogste orde geeft Bloom het gebied ‘creëren’ aan. Vaak krijgt juist de creativiteit in muziekonderwijs geen of minder aandacht. Tijdens iedere Takaro creëren de leerlingen zelfstandig een uitkomst. De leerkracht helpt en ondersteunt, maar stuurt niet op een resultaat.

Mocht je nu denken wat is die Taxonomie ook al weer? Hier volgt een korte toelichting:
Onderwijspsycholoog Samuel Bloom heeft een taxonomie gemaakt om onderscheid te kunnen maken tussen lagere en hogere orde denkopdrachten. De lagere orde niveaus hebben te maken met onthouden, begrijpen en toepassen. De hogere niveaus bestaan uit analyseren, evalueren en creëren.

Meer weten? Kijk dan ook eens op:

SLO: hogere denkvaardigheden