Scroll Top

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Takaro geeft invulling aan diverse gebieden van de 21e eeuwse vaardigheden, zoals omschreven door het SLO. Takaro draagt bij aan de invulling van het funderend onderwijs. Een korte opsomming van een aantal leergebieden:

 • creatief denken en handelen

  Takaro zet impliciet aan tot creatief denken en handelen. Takaro geeft de leerling een kader. Daarbinnen onderzoekt de leerling diverse mogelijkheden en oplossingen. Door bijvoorbeeld voorwerpen, locaties of onderwerpen uit hun context te halen opent Takaro een wereld met mogelijkheden die nog niet verkend is.

 • probleemoplossend denken en handelen

  Takaro confronteert de leerling met een probleem. ‘Als dit…’, ‘wat betekent dat dan?’

 • kritisch denken

  Binnen een Takaro maakt de leerling zelfstandig, danwel in samenspraak met andere leerlingen, voortdurend keuzes. Kritisch denken zal de leerling verder brengen om tot betere keuzes te komen.

 • zelfregulering

  Leerlingen krijgen iedere Takaro tijd om zelfstandig, of in een groepje te werken. Het plannen, focussen en concentreren binnen de opdracht vraagt discipline van de leerling. Onze ervaring is dat wanneer muziek betekenis heeft, dit geen enkele moeite kost voor leerlingen.

 • sociale en culturele vaardigheden

  Muziek is onderdeel van cultuur. Met muziek identificeer je jezelf en bij welke groep je hoort. Vaak al van kleins af aan. Wanneer je samen muziek maakt, sta je samen in verbinden en overbrug je de verschillen. Je werkt samen aan uitkomst en vult elkaar aan. Muziek draagt bij aan sociale en culturele vaardigheden.

 • communiceren

  Takaro draagt bij aan communiceren over je eigen denk- en leerproces. De leerling krijgt ideeën, wil zich uiten, maakt keuzes en communiceert hierover. Je gevoel omzetten in woorden vraagt om fijngevoeligheid. Om jouw idee af te stemmen met de ander vraagt om goed te kunnen luisteren.

 • samenwerken

  Takaro is uitermate geschikt om leerlingen samen te laten werken. Een Takaro kan ook zelfstandig gemaakt worden, maar is in de basis gericht om in groepjes aan te werken.

Takaro draagt bij aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en kan als concrete invulling dienen van deze doelstellingen.